ទិញ​ឥឡូវ

$5.45សម្រាប់លើកទី 1 មិនធ្លាប់មាន, ក្រុមហ៊ុន L'Oreal ប៉ារីសណែនាំស្រមោលភ្នែកខ្លាំងជ្រុលដែលមានរយៈពេលពីមួយថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃរះពេញលេញ 24 ម៉ោង. បដិវត្តន៍នេះចូលគ្នារូបមន្តភាពងាយស្រួលនៃម្សៅជាមួយនឹងការបបោសអង្អេ velvety នៃក្រែមមួយដើម្បីបង្កើតកូនកាត់មួយគត់ដែល glides នៅលើខំ. ហើយជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាតែមួយគត់របស់ខ្លួន, your eyes are enhanced with pure, magnified pigment. Make a lasting impression without batting an eye. Intense, maximized color, Luxurious powder-cream texture, 24-hour long-lasting hold, ជ្រាប​ទឹក, crease resistant, fade resistant. Directions: Sweep over eyelid. Product Form: Pressed Powder, For Use On: Eyes, Beauty Purpose: shine enhancing, Color Palette: Medium Tones, Color Family: ស្វាយ, លក្ខណៈ​ពិសេស: High Pigment Density, Crease Resistant, Long Lasting, Travel Size: គ្មាន, Gender: Women, Product Warning: no warning applicableProduct Form: Pressed Powder, For Use On: Eyes
Beauty Purpose: Shine enhancing
Color Palette: Medium Tones, Color Family: ស្វាយ
លក្ខណៈ​ពិសេស: High Pigment Density, Crease Resistant, Long Lasting
Gender: Women

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ