តថ្លៃ Tortlay - કંબોડિયા ઓનલાઇન હરાજી > હરાજી > , , , > Xiaomi વાયરલેસ બ્લ્યૂટૂથ રમત સ્માર્ટ ટીવી પીસી માટે નિયંત્રક દૂરસ્થ ગેમપેડને હેન્ડલ

Xiaomi વાયરલેસ બ્લ્યૂટૂથ રમત સ્માર્ટ ટીવી પીસી માટે નિયંત્રક દૂરસ્થ ગેમપેડને હેન્ડલ

 • વહાણ પરિવહન:

  $2.00

 • જથ્થો:

  10 વસ્તુઓ

 • હમણાં ખરીદી લો:

  $39.99

 •  

 • એક ઓફર બનાવો:

  $

 •  

વસ્તુ સ્પષ્ટીકરણો
કન્ડિશન ન્યૂ
બ્રાન્ડ Xiaomi
રિટર્ન્સ સ્વીકારાયું
વર્ણન

Dual-motor vibration
Three-axis gravity sensor
બ્લુટુથ 30 wireless transmission function 6-8 meters
Built-in gravity sensors
Suitable for android system, like Xiaomi phone, pad, mi box and mi tv

ઉત્પાદન વર્ણન
Xiaomi gamepad, whose processing technic is the same as Sony ps4, is designed with ergonomically streamline shape, so that can give you more comfortable feel; designed with high positioning d-pad, faster and more precise when playing games asymmetrical vibrating motor & bosch g-sensor build-in asymmetrical vibrating motors, which can adjust vibration strength by program, can offer the vivid experience in playing racing game and shooting games; equip bosch g-sensor with 3-axis accelerometer, support more games which allow play by g-sensor bluetooth v3.0 wireless transmission & intelligent power management system adopt bluetooth v3.0 wireless transmission technology, which can make the process of connection without limitation of angle; xiaomi gamepad is used by two 1.5v aa batteries, and will be on standby automatically after 5 minutes no operation. Product specifications: brand: Xiaomi bluetooth: v3.0 operation distance: 10m g-sensor: 3-axis operation temperature: 0-40 max. current:300ma battery: 2 x aa batteries working time: 80 hours without size: 156 એક્સ 104 એક્સ 65 મીમી / 6.14 એક્સ 4.09 એક્સ 2.56 inch weight: 300 ગ્રામ / 10.58 oz color: black.

છબી ગેલેરી
સ્થાન નકશો