USB Flash SSK 4GB

  • Oferta aktuale:

    $0.50

  •  

Specifikat pika
Kusht Përdoret
Markë SSK
Kthim Pranuar
Përshkrim

Small and reliable.
Still working fine.

Tags: ,
Ofertat postuar
Asnjë ofertë nuk ka vendosur ende.
Image Gallery
Map Vendndodhja