តថ្លៃ Tortlay - On-line aukcie v Kambodži > Aukcie > Super Kompatibilné 85A Black LaserJet Toner Cartridge

Super Kompatibilné 85A Black LaserJet Toner Cartridge

 • množstvo:

  1 položky

 • kúpiť teraz:

  $1.00

 •  

 • Ponúknuť:

  $

 •  

 • Aukčné číslo:

  #24369

 • Umiestnenie:

 • Publikované dňa:

  9th of March 2018 na 10:40 AM

 • Moje poznámky:

Položka Špecifiká
Podmienka Nový
Brand
Vrátenie Neprijali
Popis

ក្រុមហ៊ុន NTL Technology មានលក់ទឹកថ្នាំម៉ាក Super Compatible ដែលជាម៉ាកនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផ្ទាល់។តម្រូវទៅតាមប្រភេទម៉ាស៊ីនព្រីនធ័ររបស់លោកអ្នក ។ ដូចជាទឹកថ្នាំប្រភេទ 85A ៖
Product Details
• ពណ៌: ខ្មៅ
• ប្រភេទនៃម៉ាស៊ីនព្រីន: ម្សៅ
• ចំនួនសន្លឹក (ស ខ្មៅ): 1,600 សន្លឹក
• ធានា: 100% នៃការប្រើទឹកថ្នាំ
• ប្រើប្រាស់ជាមួយមាស៊ីនព្រីនប្រភេទ : P1102,P1102W,M1132,M1214, M1217
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ 023 88 09 21/ 010 40 22 55
#NTLTechnology #Printer #Toner #Refill #Ink #Laser #inkjet

Website: http://ntltechnology.net
Facebook: https://www.facebook.com/ntl.technology
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ntltechnology
google+: https://www.plus.google.com/+NTLTechnology
cvrlikání: https://twitter.com/NtlTechnology
Instagram: https://www.instagram.com/ntl_technology
Pinterest: https://www.pinterest.com/ntltechnology

Galéria obrázkov
Umiestnenie na mape