តថ្លៃ Tortlay - ონლაინ აუქციონები კამბოჯის > აუქციონები > , , > Samsung EVO მიკრო SD SDHC 32GB 32G 48MB / s Class 10 UHS-I microSDHC მეხსიერების ბარათის

Samsung EVO მიკრო SD SDHC 32GB 32G 48MB / s Class 10 UHS-I microSDHC მეხსიერების ბარათის

Auction closed for price: $8.10
საქონელი სპეციფიკა
მდგომარეობა ახალი
ბრენდი
ანაზღაურება
აღწერა

Samsung EVO micro SDHC 32GB Class 10 მეხსიერების ბარათი

Brand new in a sealed package
100% Genuine Samsung

—- Please Check Your Device Compatibility Before Buying —-

ბრენდი: Samsung, ტიპი: micro SDHC Memory Card, Family Line: EVO
Capacity: 32GB, Dimension(WxHxD): 15 x 11 x 1mm, Interface: UHS-I
Speed: Up to 48MB/s, Speed Class: კლასი 10

Transfer Faster: Transfer 360 photos per minute. With a transfer speed of up to 48 MB per second.
A Perfect Partner: Get the most out of the latest smart phones, tablets and cameras. This memory card works perfectly with even the most advanced devices to protect your memories for life.
Built to Last: Waterproof, Temperature Proof, X-ray Proof and Magnetic Proof. Your Photos, Videos & More are Safe and Protected

პაკეტში შედის: 1 x SAMSUNG EVO microSDHC 32GB Memory Card

გამოგზავნილია სატენდერო წინადადებები
ნიკიგანაცხადის თანხათარიღი დამზადებულიაWinner
seakhorchhun$8.1030-May-2018 08:12:35Yes
ფოტო გალერეა
რუკა საიდან