តថ្លៃ Tortlay - Kambodjada Online Auctions > Auctions > , > Yangi Razer tezligi Edition O'yin O'yin Sichqoncha Mat Pad (30sm x 70cm)

Yangi Razer tezligi Edition O'yin O'yin Sichqoncha Mat Pad (30sm x 70cm)

  • Quantity:

    2 mahsulot

  • Buy It Now:

    $15.00

  •  

Mavzu xususiyatlarini
Ahvoli Yangi
Marka Razer
Qaytaring Qabul qilinmaydi
Tavsif

TECH SPECS
Slick, taut weave for speedy mouse movements
Pixel-precise targeting and tracking
Optimized for all mouse sensitivities and sensors
Highly portable cloth-based design
Anti-fraying stitched frame
Anti-slip rubber base
model: Razer gaming mouse pads
ashyo: Rubber cloth
Xususiyatlari: calculator mouse pad, mouse pad gaming platform,Office, games, other
Technology: locking edge
Quality:Yuqori sifat,Durable,Wearable

Image Gallery
haritasi Manzil