តថ្លៃ Tortlay - Online Auktioner i Kambodja > auktioner > , > Nya Razer hastighet Edition Gaming spel musen vadderar (30cm x 70cm)

Nya Razer hastighet Edition Gaming spel musen vadderar (30cm x 70cm)

  • Kvantitet:

    2 objekt

  • Köp det nu:

    $15.00

  •  

Objektnärmare detalj
Tillstånd Ny
Märke Razer
Returer Inte accepterad
Beskrivning

TECH SPECS
Slick, taut weave for speedy mouse movements
Pixel-precise targeting and tracking
Optimized for all mouse sensitivities and sensors
Highly portable cloth-based design
Anti-fraying stitched frame
Anti-slip rubber base
Modell: Razer gaming mouse pads
Material: Rubber cloth
Funktioner: calculator mouse pad, mouse pad gaming platform,Office, games, other
Teknologi: locking edge
Quality:High Quality,Durable,Wearable

Bildgalleri
karta Plats