តថ្លៃ Tortlay - கம்போடியா ஆன்லைன் ஏலம் > Auctions > புதிய ஐபோன் 7 பிளஸ் அனைத்து நிறங்கள் 256GB

புதிய ஐபோன் 7 பிளஸ் அனைத்து நிறங்கள் 256GB

  • Current Bid:

    $480.00

  •  

  • Buy It Now:

    $500.00

  •  

Item Specifics
நிபந்தனைகள் புதிய
பிராண்ட் apple
ரிட்டர்ன்ஸ் Accepted
Description

Buy Iphone 7 & 7plus,6s & 6s plus,6 & 6plus,5s,Apple ipad pro 256gb and Samsung Galaxy s8+ & Canon Camera

Chat US AT
LINE ID@ Bestdealer
WHATSAPP or VIBER@ +2348168434389
SKYPE: BESTDEAL16

Posted Bids
No bids placed yet.
Image Gallery
Map Location