តថ្លៃ Tortlay - Auctions Online di Kamboja > Auctions > , , , > Méwah DIY Éropa Silver Charm pinggel Jeung Kembang Kacamata Pikeun Awewe Jilbab

Méwah DIY Éropa Silver Charm pinggel Jeung Kembang Kacamata Pikeun Awewe Jilbab

 • Shipping:

  $2.00

 • Current Bid:

  $0.00

 •  

 • Buy It Now:

  $26.63

 •  

 • Make an Offer:

  $

 •  

 • ID lelang:

  #6505

 • Location:

 • Dihaturkeun dina:

  29th of October 2015 di 9:41 AM

 • Time Left:

  372673

 • Watch Daptar:

Item specifics
Kaayaan Anyar
Merek Bamoer
Mulih Teu ditarima
Gambaran

ngetik: Charm Bracelet with Charms
Metal Purity: Unknown
Merek: Bamoer
Main Stone: Crystal
Style: European
warna: Multi-Color
Theme: Love & Hearts
material: Glass
Metal: Alloy
Country/Region of Manufacture: China

High DIY European Silver Charm Bracelet With Glass For Women Gift Jewelry

● Occasion: Anniversary, Engagement, Gift,Party,Wedding
● Environmental Standard: Lead free, Nickel free , Cadmium free
100% New and high quality
● Material: Silver plated*copper
● Model number : ZHPA1835
● Color: colorful like picture
● length: 18cm/20cm*0.3cm
● weight : 50g
● Quantity : 1 pcs

Tawaran Dihaturkeun
No bids placed yet.
Image Gallery
Peta lokasi