តថ្លៃ Tortlay - Poxas en liña en Cambodia > Auctions > , , , > Luxo DIY Europea Prata Charm Pulseira Con Flores Vidrios para mulleres Xoias

Luxo DIY Europea Prata Charm Pulseira Con Flores Vidrios para mulleres Xoias

 • Shipping:

  $2.00

 • Current Bid:

  $0.00

 •  

 • Buy It Now:

  $26.63

 •  

 • Make an Offer:

  $

 •  

 • Auction ID:

  #6505

 • Localización:

 • Publicado en:

  29th of October 2015 at 9:41 AM

 • Time Left:

  267974

 • watch list:

Item Specifics
Condición Novo
Marca Bamoer
Devolucións Non acepto
Descrición

Type: Charm Bracelet with Charms
Metal Purity: Unknown
Marca: Bamoer
Main Stone: Crystal
Style: European
cor: Multi-Color
Theme: Love & Hearts
Material: Glass
Metal: Alloy
Country/Region of Manufacture: China

High DIY European Silver Charm Bracelet With Glass For Women Gift Jewelry

● Occasion: Anniversary, Engagement, Gift,Party,Wedding
● Environmental Standard: Lead free, Nickel free , Cadmium free
100% New and high quality
● Material: Silver plated*copper
● Model number : ZHPA1835
● Color: colorful like picture
● length: 18cm/20cm*0.3cm
● weight : 50g
● Quantity : 1 pcs

Posted Bids
No bids placed yet.
Image Gallery
Map Location