តថ្លៃ Tortlay - Ηλεκτρονικές δημοπρασίες στην Καμπότζη > Δημοπρασίες > , , , > Πολυτελή DIY Ευρωπαϊκή ασημένιο βραχιόλι γοητείας με λουλούδια γυαλιά για τις γυναίκες κοσμήματα

Πολυτελή DIY Ευρωπαϊκή ασημένιο βραχιόλι γοητείας με λουλούδια γυαλιά για τις γυναίκες κοσμήματα

 • Shipping:

  $2.00

 • Τρέχουσα προσφορά:

  $0.00

 •  

 • Αγόρασέ το τώρα:

  $26.63

 •  

 • Make an Offer:

  $

 •  

Χαρακτηριστικό συγκεκριμένου αντικείμενου
Κατάσταση Νέα
Μάρκα Bamoer
Επιστροφές Δεν έγινε δεκτό
Περιγραφή

Type: Charm Bracelet with Charms
Metal Purity: Unknown
Μάρκα: Bamoer
Main Stone: Crystal
Style: European
Color: Multi-Color
Theme: Love & Hearts
Υλικό: Glass
Metal: Alloy
Country/Region of Manufacture: China

High DIY European Silver Charm Bracelet With Glass For Women Gift Jewelry

● Occasion: Anniversary, Engagement, Gift,Party,Wedding
● Environmental Standard: Lead free, Nickel free , Cadmium free
100% New and high quality
● Material: Silver plated*copper
● Model number : ZHPA1835
● Color: colorful like picture
● length: 18cm/20cm*0.3cm
● weight : 50σολ
● Quantity : 1 τεμ

Δημοσιεύτηκε Προσφορές
Δεν προσφορές που διατίθενται ακόμη.
Συλλογή εικόνων
Τοποθεσία