តថ្លៃ Tortlay - Online Auctions in Kambodja > Auctions > , , , > Luukse DIY Europese Silver Charm Bracelet met blomme glase vir Vroue Jewelry

Luukse DIY Europese Silver Charm Bracelet met blomme glase vir Vroue Jewelry

 • Shipping:

  $2.00

 • Current Bid:

  $0.00

 •  

 • Buy It Now:

  $26.63

 •  

 • Make an Offer:

  $

 •  

 • Auction ID:

  #6505

 • Plek:

 • Gepos op:

  29th of October 2015 at 9:41 AM

 • Time Left:

  447972

 • Watch List:

Item Specifics
Voorwaarde Nuwe
Brand Bamoer
Opbrengste Nie aanvaar nie
Beskrywing

Type: Charm Bracelet with Charms
Metal Purity: Unknown
Brand: Bamoer
Main Stone: Crystal
Style: European
Color: Multi-Color
Theme: Love & Hearts
materiaal: Glass
Metal: Alloy
Country/Region of Manufacture: China

High DIY European Silver Charm Bracelet With Glass For Women Gift Jewelry

● Occasion: Anniversary, Engagement, Gift,Party,Wedding
● Environmental Standard: Lead free, Nickel free , Cadmium free
100% New and high quality
● Material: Silver plated*copper
● Model number : ZHPA1835
● Color: colorful like picture
● length: 18cm/20cm*0.3cm
● weight : 50g
● Quantity : 1 stuks

Posted Bids
No bids placed yet.
Image Gallery
Map Location