តថ្លៃ Tortlay - Auctions Online in Cambodia > Auctions > , , , , > Intel Core i7-4770K Quad-Core Ubuso bekhompyutha Processor (3.5 GHz, 8 MB Yemibhalo Yehhovisi, Intel HD)

Intel Core i7-4770K Quad-Core Ubuso bekhompyutha Processor (3.5 GHz, 8 MB Yemibhalo Yehhovisi, Intel HD)

 • Current Bid:

  $52.00

 •  

 • Buy It Now:

  $350.00

 •  

 • Auction ID:

  #4073

 • Reserve:

  Reserve price not met.

 • Indawo:

 • Posted on:

  21st of September 2015 at 1:23 PM

 • Time Left:

  88345

 • Watch List:

Item Specifics
Isimo New
Brand Intel
Returns Wasamukela
Description

Clock Speed 3.5 GHz / Turbo Ukukhuthaza kuze 3.9 GHz
Max Memory Size 32 GB
Intel Wireless Khombisa
Ukufundiswa Set: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0
Intel 3 Unyaka Limited Waranti

Product Incazelo
Intel BX80646I74770K Core i7-4770K Haswell 3.5GHz LGA 1150 84W Quad-Core Ubuso bekhompyutha Processor.

Ngicela uqaphele :

Clock Speed 3.5 GHz
Max Turbo Frequency 3.9 GHz

New in box kusukela Amazon: http://www.amazon.com/Intel-i7-4770K-Quad-Core-Processor-BX80646I74770K/dp/B00CO8TBQ0/

Posted Bids
UsernameBid AmountDate Made
robert$52.0012-Aug-2016 08:34:30
robert$51.0012-Aug-2016 08:32:36
Image Gallery
Map Location