តថ្លៃ Tortlay - Музоядаи онлайн дар Камбоҷа > Auctions > , , , , > Протсессори Intel Core i7-4770K чоргонаи-асосии Desktop (3.5 ГГц, 8 MB кеш, Intel HD)

Протсессори Intel Core i7-4770K чоргонаи-асосии Desktop (3.5 ГГц, 8 MB кеш, Intel HD)

 • Current Bid:

  $52.00

 •  

 • Buy It Now:

  $350.00

 •  

 • Auction ID:

  #4073

 • Reserve:

  Reserve price not met.

 • Макон:

 • Фишка оид ба:

  21st of September 2015 at 1:23 PM

 • Time Left:

  2456107

 • Рӯйхати Watch:

Item Specifics
Шароит Нав
Бренди Intel
Бармегардад Қабул
Тавсифи

Соат суръат 3.5 ГГц / Turbo таҳкими то 3.9 ГГц
Макс Андоза хотира 32 GB
Намоиш Intel Wireless
Дастурамали Set: ТММ 4.1/4.2, AVX 2.0
Intel 3 Сол маьдуди

Тавсифи Маҳсулот
Intel Core BX80646I74770K i7-4770K Haswell 3.5GHz LGA 1150 84W протсессори чоргонаи-асосии Desktop.

илтимос не :

Соат суръат 3.5 ГГц
Фосила макс Turbo 3.9 ГГц

Нав дар қуттии аз Amazon: HTTP://www.amazon.com/Intel-i7-4770K-Quad-Core-Processor-BX80646I74770K/dp/B00CO8TBQ0/

Posted Bids
UsernameBid AmountDate Made
robert$52.0012-Aug-2016 08:34:30
robert$51.0012-Aug-2016 08:32:36
Image Gallery
Map Location