តថ្លៃ Tortlay - Online Auktioner i Kambodja > auktioner > , , , , > Intel Core i7-4770K fyrkärniga Desktop Processor (3.5 GHz, 8 MB Cache, Intel HD)

Intel Core i7-4770K fyrkärniga Desktop Processor (3.5 GHz, 8 MB Cache, Intel HD)

 • Nuvarande bud:

  $52.00

 •  

 • Köp det nu:

  $350.00

 •  

 • Auktions ID:

  #4073

 • Reserve:

  Reserve price not met.

 • Läge:

 • Publicerat:

  21st of September 2015 på 1:23 PM

 • Tid kvar:

  88049

 • Watch List:

Objektnärmare detalj
Tillstånd Ny
Märke Intel
Returer Godkända
Beskrivning

Klockfrekvens 3.5 GHz / Turbo Boost upp till 3.9 GHz
Max minnesstorlek 32 GB
Intel Wireless Display
Instruktionsuppsättning: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0
Intel 3 Års begränsad garanti

Produktbeskrivning
Intel BX80646I74770K Kärna i7-4770K Haswell 3.5GHz LGA 1150 84W fyrkärniga Desktop Processor.

Vänligen notera :

Klockfrekvens 3.5 GHz
Max Turbo Frekvens 3.9 GHz

Nytt i rutan från Amazon: http://www.amazon.com/Intel-i7-4770K-Quad-Core-Processor-BX80646I74770K/dp/B00CO8TBQ0/

postat Bud
UsernameBid AmountDate Made
robert$52.0012-Aug-2016 08:34:30
robert$51.0012-Aug-2016 08:32:36
Bildgalleri
karta Plats