តថ្លៃ Tortlay - कम्बोडिया अनलाइन नीलामी > नीलामी > , , , , > इंटेल कोर i7-4770K क्वाड-कोर डेस्कटप प्रोसेसर (3.5 गीगा, 8 एमबी क्यास, इंटेल HD)

इंटेल कोर i7-4770K क्वाड-कोर डेस्कटप प्रोसेसर (3.5 गीगा, 8 एमबी क्यास, इंटेल HD)

 • वर्तमान बोली:

  $52.00

 •  

 • यो अब किन्न:

  $350.00

 •  

 • लिलामी आईडी:

  #4073

 • Reserve:

  Reserve price not met.

 • स्थान:

 • प्रकाशित भएको थियो:

  21st of September 2015 मा 1:23 प्रधानमन्त्री

 • बाँकी समय:

  2246827

 • घडी सूची:

वस्तु विशेष
स्थिति नयाँ
ब्रान्ड इंटेल
लाभ स्वीकृत
विवरण

घडी रफ्तार 3.5 गीगा / सम्म बढावा टर्बो 3.9 गीगा
अधिकतम मेमोरी आकार 32 जीबी
इंटेल वायरलेस प्रदर्शन
निर्देशन सेट: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0
इंटेल 3 वर्ष लिमिटेड वारेन्टी

उत्पादन विवरण
इंटेल BX80646I74770K कोर i7-4770K Haswell 3.5GHz LGA 1150 84डब्ल्यू क्वाड-कोर डेस्कटप प्रोसेसर.

कृपया ध्यान दिनुहोस :

घडी रफ्तार 3.5 गीगा
अधिकतम टर्बो आवृत्ति 3.9 गीगा

अमेजन देखि बक्स मा नयाँ: http://www.amazon.com/Intel-i7-4770K-Quad-Core-Processor-BX80646I74770K/dp/B00CO8TBQ0/

पोस्ट बोलपत्र
UsernameBid AmountDate Made
robert$52.0012-Aug-2016 08:34:30
robert$51.0012-Aug-2016 08:32:36
छवि ग्यालरी
नक्सा स्थान