តថ្លៃ Tortlay - કંબોડિયા ઓનલાઇન હરાજી > હરાજી > , , > જ્યોર્જિયો અરમાની Acqua દી ગીયો હોમ્મ રેડવાની

જ્યોર્જિયો અરમાની Acqua દી ગીયો હોમ્મ રેડવાની

  • જથ્થો:

    10 વસ્તુઓ

  • હમણાં ખરીદી લો:

    $100.00

  •  

વસ્તુ સ્પષ્ટીકરણો
કન્ડિશન ન્યૂ
બ્રાન્ડ Giorgio Armani
રિટર્ન્સ સ્વીકારવા તૈયાર ન
વર્ણન

A resolutely masculine fragrance born from the sea, the sun, the earth, and the breeze of a Mediterranean island. Transparent, aromatic, and woody in nature Aqua Di Gio Pour Homme is a contemporary expression of masculinity, in an aura of marine notes, fruits, herbs, and woods.

Giorgio Armani Acqua Di Gio Pour Homme is an Allure Best of Beauty Award Winner.

Notes:
Marine Notes, Mandarin, Bergamot, Neroli, Persimmon, Rosemary, Nasturtium, Jasmine, Amber, Patchouli, Cistus.
Style:
Transparent. Modern. Masculine.

છબી ગેલેરી
સ્થાન નકશો