តថ្លៃ Tortlay - Auctions Online i roto i Cambodia > Auctions > G-whetu Technology haavare Tautohu Pene Detector

G-whetu Technology haavare Tautohu Pene Detector

 • rahinga:

  10 tūemi

 • Hokona te reira Na:

  $5.00

 •  

 • ID Auction:

  #14775

 • Wāhi:

 • Posted i runga i:

  11th o Mei 2016 i 4:24 PM

 • Rārangi Watch:

Pau Te nama take
Herenga New
Brand Soweic
Returns Kāore i whakaaetia
Whakaahuatanga

The G-Star Technology counterfeit bill detection pen marker contains inks that are formulated to react to the unique chemical compound that is on the US bills, new and old.
The ink will stay in yellow color on genuine bills, but will change to dark color on counterfeit bills/banknotes.
The ink will disappear in a few hours.

The ink in this pen marker is designed to react to the unique chemical compound present in the US bills
The pen marker is 5.25long, the blister pack measures 10X 4.5X 0.5
The ink stays yellow on genuine bills and changes to dark color on counterfeit bills
The ink will disappear in a few hours

Mōkī:
x1 marker only

Taiwhanga image
Wāhi Map