តថ្លៃ Tortlay - Online Izsoles Kambodžā > Izsoles > Fire Tablet, 7 displejs, Wi-Fi, 8 GB – Ietver Īpašie piedāvājumi

Fire Tablet, 7 displejs, Wi-Fi, 8 GB – Ietver Īpašie piedāvājumi

  • daudzums:

    2 priekšmeti

  • Nopērc to tagad:

    $95.00

  •  

Monētas raksturojums
Nosacījums Jauns
Brand Amazon
Returns Nav pieņemts
Apraksts

Beautiful 7\IPS display (171 ppi / 1024 x 600) and fast 1.3 GHz quad-core processor. Rear and front-facing cameras. Available in four colors.
Amazon Underground, a one-of-a-kind app store experience where over $20,000 in apps, games and even in-app items are actually freeincluding extra lives, unlocked levels, unlimited add-on packs and more
Enjoy millions of movies, TV šovi, songs, books, apps and games
– 8 or 16 GB of internal storage. Free unlimited cloud storage for all Amazon content and photos taken with Fire devices. Add a microSD card for up to 128 GB of additional storage.
Updated user interfaceFire OS 5 designed for quick access to your apps and content plus personalized recommendations that make it easy to discover new favorites
– Līdz 7 hours of reading, surfing the web, watching videos, and listening to music
Stay connected with fast web browsing, email, and calendar support

1,500+ freemium books are also offered.

attēlu galerija
karte Atrašanās vieta