តថ្លៃ Tortlay - Kamboçya Online Müzayede > Müzayede > , , > 3Samsung Galaxy S4 I9500 İÇİN x Clear LCD Guard Shield Ekran Koruyucu Film

3Samsung Galaxy S4 I9500 İÇİN x Clear LCD Guard Shield Ekran Koruyucu Film

 • Mevcut Teklif:

  $1.00

 •  

 • Açık artırma kimliği:

  #4058

 • Konum:

 • Yayınlanan:

  19Eylül ayının inci 2015 at 6:14 PM

 • Kalan zaman:

  2234391

 • İzleme Listesi:

Ürün özellikleri
Koşul Yeni
Marka Generic
İade Kabul edilmedi
Açıklama

Açıklama:

Condision:100% Brand New.Designed for perfect fit with the LCD screen.
Protect your phone front LCD screen against dust and scratches and eliminate glare.
Offers tough, durable, transparent surface while keeping the LCD screen clean and unscratched.
Attaches smoothly with self-adhering surface; leaves no residue when removed.

Instructions for 4 layers Screen Protectors:
1. Thoroughly Clean your screen.
2. Peel back the layer labeled “1” an inch or so, apply guard starting at one side of your screen.
3. Using a credit card, or similar, smooth out bubbles as you lay down the guard on the screen.
4. Slowly Remove layer labeled “2” and you’re done!

Paket içeriği:

3adet * Front Screen Protector (WITHOUT Retail BOX), NOT Included mobile phone.
3pcs* Cleaning Cloth

Yayınlanan teklifler
Henüz teklif yerleştirilmiş.
Resim Galerisi
Harita Yer